Företaget

Finspångs Allmekano AB är ett modernt och framåtriktat företag med mer än 40 års erfarenhet, som har utvecklats snabbt de senaste
åren. Vår drivkraft utgörs i första hand av äkta  nyfikenhet. Vad kan vi åstadkomma genom teknisk utveckling och affärsutveckling? Hur kan vi hjälpa dig att välja rätt material? Hur kan vi spetsa vår produktionskapacitet och kvalitet? Hur kan vi bidra till kostnadsrationaliseringar för dig som kund? Genom att ställa dessa och liknande frågor har vi lyckats att under fem års tid fördubblat både vår personalstyrka och vår omsättning. Samtidigt har vi också förnyat hela vår maskinpark till det mest moderna som går att få samt expanderat i och med 450 kvadratmeter nybyggda lokaler.
Tillsammans bidrar detta till ökad kapacitet och kvalitet samt förbättrad arbetsmiljö för våra anställda.

Den gamla bruksmiljön, precis bredvid Lotorpsån, har stor betydelse för både arbetsglädje och trivsel. Här har vi för avsikt att vandra framåt med balans.

Välkommen att diskutera hur vi kan bistå dig och ditt företag!

Kurt Thunberg
Vd Finspångs Allmekano AB 

kurt