startimg startimg2 startimg3 startimg4

Välkommen till Finspångs Allmekano AB

Finspångs Allmekano AB är ett modernt verkstadsföretag med inriktning på skärande bearbetning. Bland våra kunder finns maskinbyggande företag där höga krav ställs på tolerans och leveransprecision.

Vi medverkar med konstruktionshjälp, framtagning av prototyper, underhållsdetaljer och serieproduktion i små och medelstora serier.

Vi färdigställer även kompletta produkter och har möjlighet att lagra för kundens räkning

Vår maskinpark är CNC-styrd och vi använder CAD/CAM-utrustning för att bereda maskindetaljerna.

Vi är i dagsläget underleverantörer till flera ledande företag i landet såsom: Siemens Energy AB, Beyond Gravity Sweden AB, Cellwood Machinery , ABB, NAF, Gränges Sweden AB, SSAB, Jernbro, Sandvik, Hydro Extrusion Sweden, Silver & Stål, Ferno Norden AS, Cobham, Scanditronix Magnet, Bufab och Stafsjö Valves. 


Läs vår broschyr!

 

Contingency plan för Finspångs Allmekano AB med anledning av Coronaviruset, Covid-19.

Finspångs Allmekano följer kontinuerligt utvecklingen kring Corinaviruset och följer de rekommendationer och riktlinjer från berörda myndigheter.

Vi stimulerar våra anställda att använda sunt förnuft och att ta ansvar.

Det övergripande målet för oss är att ta hand om våra medarbetare och att vi bibehåller en hög servicenivå till våra kunder.

Vi arbetar med förebyggande åtgärder för att säkerställa uppgiften.

 

 

 

 

byggnad